56 Christian Ethics (Vol. 9, No. 1 – Jan.-Feb., 2005)

57 Spiritual Formation (Vol. 9, No. 2 – Mar.-Apr., 2005)

58 Living Christ (Vol. 9, No. 3 – May-June, 2005)

59 Gospel of Mark (Vol. 9, No. 4 – July-Aug., 2005)

60 In Christ Alone (Vol. 9, No. 5 – Sept.-Dec., 2005)